Coaching

“W coachingu chodzi o pomaganie ludziom w zdobyciu tego, czego pragną bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić.”

Według CoachWise Model, Akredytowany przez International Coach Federation

Oferta coachingu

  • W ramach kreacji wizerunku oferujemy wsparcie w tworzeniu misji, wizji, celów i wartości firm w oparciu o metodę coachingu. Usługę kierujemy do kadry zarządzającej, mającej bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju firmy (coaching misji).
  • Metodę coachingu stosujemy również w procesie precyzowania wizerunku usług i produktów (coaching marki).
  • Prowadzimy ponadto sesje coachingowe dla menedżerów i specjalistów mające na celu wzmocnienie efektywności ich pracy (business coaching).

Jak pracujemy

Pracujemy zachowując pełną poufność. Tworzymy bezpieczną przestrzeń do refleksji i rozwoju. Prowadzimy przez proces zmian w określonym przez Klienta kierunku. Czerpiemy satysfakcję z Jej/Jego odkrywczych pomysłów i podjętych decyzji. Towarzyszymy w wyzwalaniu ze schematów, tabu i innych ograniczeń, blokujących potencjał Klienta w stawaniu się tym, kim chce być.

Pracujemy w oparciu o zasady CoachWise ™.

Proces coachingu prowadzimy poprzez zadawanie pytań, słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej oraz wsparcie.

Ufamy, że:

  • Klienci są zdolni, pomimo tego, że w danym momencie napotykają na trudności – sami nie jesteśmy od nich lepszi.
  • Klienci są kreatywni, sami potrafią określić własną wizję, cele oraz wyzwolić zasoby w kontekście wyzwań, które sobie stawiają – my jedynie im w tym asystujemy.
  • Klienci są mądrzy, posiadają wiedzę, doświadczenia, umiejętności oraz intuicję, które pozwalają im rozwijać to, czego pragną –  my zaś, stawiając odpowiednie pytania, bez narzucania własnych rozwiązań, uczestniczymy w tym procesie.
  • Klienci są dobrzy, pragną rozwijać się we właściwym kierunku – ufając w ich szlachetność, bez oceniania, mamy przywilej pomóc im w docieraniu do ich prawdziwych wartości.

Skontaktuj się z nami. Tel. 888 789 777