Portfolio

Zapewniamy kompleksową obsługę firm w internecie. Tworzymy strony i sklepy internetowe. Zapewniamy hosting, administrację i pozycjonowanie serwisów. Prowadzimy kampanie komunikacyjne w mediach społecznościowych.

Logotyp

Logo lub logotyp to swoista „twarz” firmy wyrażająca jej podstawową misję, wizję, wartości i cele. Sam projekt graficzny logotypu musi poprzedzać profesjonalna analiza głównych cech charakterystycznych firmy – jej dążeń, oferty, elementów wyróżniających i wielu innych czynników. Skuteczny projekt logotypu eksponuje niepowtarzalność i specyfikę firmy sprawiając, że zaczyna ona „istnieć” w świadomości klienta. Umiejętny logotyp firmy staje się jej programem i wyznacznikiem podejmowanych przez jej przedstawicieli działań. Projektujemy i rewitalizujemy logotypy. Przygotowujemy tzw. Księgę Znaku, zawierającą opis znaczenia i budowy logotypu, dopuszczalne warianty użycia logotypu, określenie kolorystyki, pola ochronnego wraz z poszczególnymi jego implementacjami na wybranych nośnikach (np. strona internetowa, wizytówki, papier firmowy, samochody).

Coaching

W ramach kreacji wizerunku oferujemy wsparcie w tworzeniu misji, wizji, celów i wartości firm w oparciu o metodę coachingu.
Usługę kierujemy do kadry zarządzającej, mającej bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju firmy (coaching misji).
Metodę coachingu stosujemy również w procesie precyzowania wizerunku usług i produktów (coaching marki).
Prowadzimy ponadto sesje coachingowe dla menedżerów i specjalistów mające na celu wzmocnienie efektywności ich pracy (business coaching).