Wizerunek

Tworzymy profesjonalne systemy tożsamości firm i marek. W zależności od potrzeb Klienta realizujemy wybrane elementy corporate identity, bądź też formułujemy całościowy program wizerunkowy.

Audyt i badania


1. Wywiady z managementem i interesariuszami (analiza postrzegania marki przez wybrane grupy interesów, rozumienie wizji, celów, strategii i wartości)
2. Badanie rynku (analiza preferencji, postaw i zachowań klientów)
3. Badanie użyteczności (analiza doświadczenia klienta z marką)
4. Audyt marketingowy (analiza elementów tożsamości, komunikacji oraz narzędzi marketingowych)
5. Audyt konkurencji (analiza marek należących do konkurencji)
6. Audyt językowy (analiza wszelakich komunikatów językowych)
7. Audyt własności intelektualnej (analiza statusu prawnego znaków towarowych i innych elementów wizerunkowych)

Strategia i projektowanie


1. Formułowanie idei wiodącej marki (główna myśl, kluczowe przesłanie marki)
2. Brief marki (prezentacja najważniejszych założeń i ustaleń o marce)
3. Brief kreatywny (prezentacja wyjściowych założeń kreacji marki)
4. Tworzenie nazwy marki
5. Projektowanie sygnatury marki (logotyp, znak marki – logo, claim/slogan)
6. Przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej marki (zbiór zasad zastosowań sygnatury marki na różnych nośnikach – tzw. Księga znaku)
7. Projektowanie pozawizualnych składowych tożsamości marki (dźwięk/głos/muzyka, zapach, kształt/forma/faktura, smak)

Wdrożenie i zarządzanie


1. Rejestracja znaku towarowego i innych elementów tożsamości marki w Urzędzie Patentowym
2. Tworzenie papieru firmowego, wizytówek, ulotek, opakowań, uniformów, szyldów i innych elementów wzmacniających tożsamość marki
3. Przygotowanie i pełna administracja (techniczna, graficzna, językowa) strony bądź sklepu internetowego
4. Rejestracja i prowadzenie polityki komunikacyjnej w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter)
5. Wprowadzenie tożsamości marki wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa w oparciu o wypracowaną strategię i harmonogram działań

Portfolio